Personlige oplysninger – CV-database

Når du opretter og indtaster et CV i vores CV-database, så vil det blive registreret og opbevaret af den dataansvarlige og databehandleren.

Formålet med registreringen er naturligvis at virksomheder, der er interesseret i din arbejdskraft, vil kunne kontakte dig gennem CV-databasen.

Personlige oplysninger, der potentielt kan identificere dig (e-mail adresse, navn, adresse, telefonnumer og foto) er som udgangspunkt tilgængelige for virksomhederne.

Du skal derfor være opmærksom på at de oplysninger du skriver i vedhæftede dokumenter ikke har karakter af personfølsom karakter, så som CPR nummer o.lign.

Virksomhederne kan læse og søge i de relevante kvalifikationsmæssige oplysninger så de kan afgøre om du er interessant for dem. Hvis virksomheden ønsker at komme i kontakt med dig, så vil du få en meddelelse herom via mail.

Hvis du er interesseret så kan du selv vælge at indlede en dialog og derved frigive din identitet. Derefter er vi ikke ansvarlige for den pågældende virksomheds behandling af personlige forhold og andre forhold. Hvis du ikke er interesseret i henvendelsen kan du afslå kontakten og forblive anonym.

Dit CV blive vist på personlig form i vores CV-database. Dine personlige data som navn, email, telefon, eventuelt foto og en mere detaljeret beskrivelse af dine joberfaringer er tilgængelig for alle firmaer, der søger efter medarbejdere i CV-databasen.

Rekrutteringshuset.dk registrerer hvilke arbejdsgivere, der læser og kontakter hvilke CV’er og alle mails, der sendes gennem systemet registreres. CV-databasen indeholder endvidere en facilitet, hvor virksomhederne kan skrive en personlig besked, gennem en kontaktformular under din profil, du vil herefter modtage en mail og erfterfølgende indlede kontakten med virksomheden.

Personlige oplysninger –

Hvis du ansøger en stilling via vores system til online ansøgninger, så gemmer vi dine personlige oplysninger (ansøgning og CV) i vores system så længe vi har et konkret, sagligt formål med dette. Det er kun rekrutteringshuset.dk, den virksomhed der søger en medarbejder, samt din jobkonsulent og sagsbehandler, der har adgang til dine oplysninger i forbindelse med din online ansøgning samt CV.

Vi opbevarer også dine personlige data ved udløb af en specifik ansøgningsprocedure, så du automatisk kan komme i betragtning ved fremtidige ledige stillinger.

 

Personfølsomme oplysninger

Du må ikke indtaste eller uploade følsomme personoplysninger, som eksempelvis vedrører religion, race, politiske forhold, fagforeningsforhold, seksuel orientering eller helbredsoplysninger på CA – Jobindex. Den slags oplysninger har vi nemlig ikke lov til at registrere og hvis vi bliver bekendt med at de findes, så vil vi fjerne dem.

 

For virksomheder :

Når der oprettes, samt gives login til rekrutteringshuset.dk, gives der adgang til eventuelle personfølsomme oplysninger hos kandidater.

Ved at godkende betingelserne forpligter undertegnede sig hermed til, under ingen omstændigheder at bruge eller misbruge sådanne oplysninger på en måde, som kan være til skade for den pågældende. En overtrædelse af dette vil være en overtrædelse af betingelserne for at bruge CV-databasen og vil kunne medføre krav om erstatning fra den pågældende.

Alle henvendelser til personer i CV-databasen skal være baserede på reelle og konkrete jobmuligheder. Henvendelser med opfordring til registrering af CV i andre CV-databaser accepteres ikke.

Du/dit firma forpligter dig endvidere til at kontakte rekrutteringshuset.dk, hvis I finder en person i CV-databasen, som I ender med at ansætte.

 

Spørgsmål om betingelser eller anden henvendelse,

Kontakt:

Rekrutteringshuset.dk
Gråbrødre Plads 3, 2. Sal
5000 Odense

Tlf.: +(45) 71 74 76 60

jl@rekrutteringshuset.dk

Find information
Kom godt i gang..
Nyhedsbrev

Hold dig informeret om det seneste nye fra rekrutteringshuset.dk.

Kontakt os

Rekrutteringshuset
Gråbrødre Plads 3. 2. sal
5000 Odense C

Tlf +(45) 71 74 76 60

Mail: jl@rekrutteringshuset.dk